Menu

Tomas Nygren

CFO
Tomas Nygren

Tomas har lett ett antal företag inom teknik och life science. Hans långa erfarenhet av företagande har givit honom kunskaper om hur viktigt det är att bygga ett bra team som kan förverkliga en affärsidé. Som CFO fokuserar Tomas på att bygga upp Industrifondens kapital och utveckla de processer som stöder investeringsverksamheten. 

Innan Tomas kom till Industrifonden 2014 hade han främst arbetat inom företagsledning och styrelser. Erfarenheten omfattar många olika typer av företag inom teknik och life science, bland annat startupföretag, börsnoterade företag och investeringsföretag. 

Tomas har en Civilekonomexamen från Uppsala universitet.