Menu

Maria Strömme

Född 1970. Professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Teknologie doktor i fasta tillståndets fysik. Civilingenjör i teknisk fysik.

Styrelseledamot sedan 2020.

Styrelseledamot i Disruptive Materials AB, Styrelseledamot i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Styrelseordförande för Upptech; Uppsala universitets tekniksatsning. Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) och Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).