Menu

Birgitta Stymne Göransson

Birgitta Stymne Göransson

Född 1957. Teknologie magister Kemi och bioteknik KTH. MBA Harvard Business School.

Styrelsens ordförande. Styrelseledamot sedan 2019.

Styrelseordförande i BCB Medical Oy, MAG Interactive AB och Cinder Invest AB. Styrelseledamot i Elekta AB, Enea AB, Leo Pharma A/S och Pandora A/S. Ledamot i styrelsen och den rådgivande vetenskapliga kommittén för Rhenman & Partners.