Med Storegate kan företag lagra och dela filer på ett enkelt och säkert sätt. All information lagras i Sverige, i enlighet med svensk lag, och med fullt skydd för integriteten.

www.storegate.com