Smartfish arbetar med produkter för medicinsk nutrition och högklassig konsumenthälsa. Man har utvecklat och patenterat en unik metod för förbättrad integration av omega 3 som ökar hälsofördelarna och säkerställer en god smak. Företaget tillverkar goda och lättdruckna juiceprodukter med utmärkt näringsprofil. Produkterna bygger i grunden på samma teknik men är utformade för olika kundgrupper, som patienter med kakexi (utmärgling), äldre friska personer och idrottare som behöver återhämta sig efter intensiv träning.

www.smartfish.no