Pulseffekt innebär att ackumulera energi långsamt för att sedan frigöra den mycket snabbt vilket ökar kraften. Genom tillämpningar i linjäracceleratorer för strålbehandlingar (cancerbehandlingar), forskning om kärn- och synkrotronstrålning, lastskanning och behandling av livsmedel spelar tekniken en viktig roll inom många olika branscher. ScandiNova har potential att leda teknikskiftet från elektronrör till halvledarlösningar för högvoltstillämpningar med pulseffekt. Företaget är en tydlig pionjär inom applikationer för vetenskap, industri och medicinteknik och erbjuder ett brett utbud av produkter. Tillförlitligheten, effektiviteten och prestandan hos ScandiNovas produkter i kombination med en hög servicegrad har gjort dem till en populär och betrodd leverantör och ett marknadsledande företag.

www.scandinovasystems.com