I en tid när övergången till gröna energikällor ökar allt snabbare flyttas flaskhalsen från produktion till distribution. Produktionen av förnybar energi är sporadisk och den sker inte i takt med förbrukningen vilket skapar behov av lösningar för mellanlagring. Utan den sortens lösningar kan inte grön energi levereras hela vägen och vid de tidpunkter när den behövs.  SaltX Technologys innovativa teknik bygger salt med nanobeläggning, en cirkulär lagringslösning för värmeenergi som jämnar ut topparna för elnätsbolag samt industrikunder och kommersiella kunder. Vid lanseringen var SaltX energilagringssystemden första kommersiellt livskraftiga lösningen för energilagring i stor skala som därmed fyllde ett viktigt tomrum i infrastrukturen för grön energi.

www.saltxtechnology.com