Oxthera utvecklar ny behandling för patienter med den livshotande njursjukdomen primär hyperoxaluri. Patienterna är oftast barn och när de inom några år når slutstadiet av sjukdomen krävs njurdialys. Den mycket sällsynta sjukdomen innebär att ämnet oxalat ackumuleras i kroppen och bildar olösliga kristaller och stenar i olika organ som njurar, lever, hjärta och ögon. Oxtheras behandling introducerar levande bakterier som konsumerar det ackumulerade oxalatet i magen och organen, vilket minskar behovet av dialys samt lever- och njurtransplantationer. I dagsläget genomförs en placebokontrollerad fas III med utvalda patienter i flera länder.

Företaget har en stark ledning och backas upp av ett antal välkända internationella riskkapitalinvesterare.

www.oxthera.com