Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som fokuserar på klinisk utveckling av behandlingar för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Cancerläkemedlet Melflufen har tagits fram för multipelt myelom och befinner sig nu i det sista kliniska testerna, bland annat inom fas III-studien OCEAN. Företaget planerar att under 2020 registrera en tillståndsansökan för det nya läkemedlet för att påskynda godkännande för behandling av patienter med trippelklassigt refraktärt multipelt myelom. Oncopeptides har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm (ONCO). Industrifonden är en grundande investerare och för närvarande den näst största ägaren.

www.oncopeptides.se