Lungsjukdomar hör till de vanligaste sjukdomarna och dödsorsakerna och antalet fall ökar. Moderna behandlingsmodeller använder smart teknik för att förbättra diagnostisering, övervakning och val av behandling. Nuvoairs digitala plattform för terapeutisk teknik erbjuder interventioner samt förändrar behandlingsmodellen för patienter med svår lungsjukdom. Att på detta sätt kombinera uppkopplade enheter och programvara på ett banbrytande sätt leder till en märkbar förbättring av vårdresultaten. Företaget erbjuder en helt ny modell för vård på distans så att lungpatienter kan övervakas utanför vårdinrättningen och endast tas in om det är nödvändigt. Tillgången till smart teknik och datadrivet stöd innebär ett paradigmskifte för både patienter och vårdare. Genom en skalbar affärsmodell har företaget redan etablerat samarbete med globala och regionala partner över hela världen.

www.nuvoair.com