Mitralisinsufficiens – den vanligaste typen av mitralklaffsläckage – förekommer hos ungefär 10 procent av befolkningen över 75 år och kan leda till hjärtsvikt. Standardbehandlingen för återställande av klaffens funktion är en omfattande operation. Men omkring hälften av patienterna är inte medicinskt lämpade för kirurgisk behandling. Det finns därför ett stort medicinskt behov av mindre invasiva typer av behandling.

www.medtentia.com