Digitaliseringen kommer att förändra infrastrukturen radikalt. Lexly är en nordisk pionjär inom digitalisering av juridiska tjänster för såväl privatpersoner som små och medelstora företag.  Lexly erbjuder digitala juridiska tjänster till en bred krets kunder utifrån deras specifika behov med en stark nordisk portfolio av strategiska partnerskap. Den tidigare så konservativa och ogenomskinliga juridiken är genom Lexlys lösning nu lättillgänglig till justa och rimliga priser. Företaget har potential att bli marknadsledande inom LegTech-branschen.

www.lexly.se