Flyg- och bilindustrin har länge förlitat sig på beräkningsströmningsdynamik (computational fluid dynamics, CFD) för att minska det aerodynamiska draget hos fordon. Komplexiteten i simuleringarna har dock utgjort ett hinder för implementering i större skala, och man har istället valt att fortsätta använda fysiska metoder som vindtunnlar. Ingrid Clouds lösning möjliggör en övergång från fysiska metoder till digitala simuleringar. Ingrid Cloud tar utgångspunkt i tillämpad matematisk forskning och har byggt en superdatordriven molnlösning som tillhandahåller användarvänliga, exakta och snabba CFD-simuleringar. För branscher som redan är vana vid att arbeta med CFD tar molnlösningen bort störningar i designprocesser och förverkligar digital designoptimering.  För till exempel arkitektur- och byggbranschen utvecklas helt nya tillämpningar som använder CFD-simuleringar för att förbättra arkitektonisk design och stadsplanering. Ingrid Clouds applikationer har därför en stor potential.

www.ingridcloud.com