Patienter med ulcerös kolit – en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom – lider ofta av betydande magproblem som försämrar deras livskvalitet. Tillgängliga mediciner hjälper inte alla patienter och det finns även behov av nya mediciner med färre biverkningar. InDex Pharmaceuticals har med Cobitolimod tagit fram ett läkemedel som i kliniska prövningar har visat sig ha en lokal antiinflammatorisk effekt som lindrar patienternas symptom. Cobitolimod innehåller en verkningsmekanism som aktiverar kroppens ospecifika immunförsvar genom att stimulera TLR9-receptorerna. Läkemedlet verkare också ha en mycket begränsad systemisk absorption, vilket ger en gynnsam säkerhetsprofil.

www.indexpharma.com