Mikrovaskulär dysfunktion (en sjukdom i kroppens små blodkärl) går ofta hand i hand med kroniska inflammationer. För patienten leder det till försämring och dödlighet i samband med många olika sjukdomar, som reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, systemisk skleros samt utveckling av ischemisk hjärtsjukdom i frånvaro av obstruktiv kranskärlssjukdom. Idag används NSAID-läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) som dock är förknippade med en förhöjd risk för biverkningar som berör hjärta och kärl. Därför finns det behov av läkemedel som både har en antiinflammatorisk och en kärlutvidgande effekt, eller som åtminstone inte påverkar blodkärlen negativt. Gesynta är en pionjärerna inom utvecklingen av en ny molekyl som genom en ny metod ges en både antiinflammatorisk, antitrombotisk och kärlutvidgande effekt. Som första indikation fokuserar Gesynta på systemisk skleros. Men molekylen har mycket större potential, då det inte finns några läkemedel som är godkända i USA och de två läkemedel som är godkända i EU har allvarliga biverkningar.

www.gesynta.se