Friformsframställning i metall har inte vunnit marknadsandelar så snabbt som förväntat. En orsak är diskrepansen mellan kundernas önskemål om skräddarsydda metallegeringar lämpade för 3D-utskrifter och en verklighet där utbudet av sådana material är mycket begränsat. Freemelt har en teknisk plattform som förändrar maktdynamiken för friformsframställning genom att demokratisera utvecklingen av material för 3D-utskrifter i metall. Företagets tillvägagångssätt kommer att påskynda användandet av friformsframställning inom industrin. Genom att ta på sig rollen som möjliggörare skapar de en perfekt position för att växa med en marknad som är på väg att revolutioneras.

www.freemelt.com