AI används för bland annat ansiktsigenkänning och digitala assistenter. Men tekniken kan och bör användas även för att lösa klassiska affärsutmaningar. Ett exempel är kampanjer som ofta är komplexa utan att lyckas skapa det önskade värdet. Formulates AI-plattform ger återförsäljare möjlighet att ta kontroll över sina kampanjer. Formulate Retail DecisionCloud är den första användarvänliga analysplattformen på marknaden som ger återförsäljare de fakta och prognoser de behöver för att fatta bättre beslut om kampanjer. Analysplattformen hittar komplexa mönster i återförsäljarnas transaktionsdata och visar dem vilka produkter, rabatter, varumärken och leverantörer som kan få deras affärsverksamhet att växa.

www.formulate.se