Footway har bidragit till att revolutionera detaljhandeln och i dag är man marknadsledande inom skor i Norden. Hittills har företaget utvidgat sin verksamhet till 24 marknader. Man har kommit långt i skapandet av en självständig och automatiserad handelsplattform. Här kan kunderna hitta och dela med sig önskad information som leverantörerna sedan använder för att skapa högklassiga, produkter som marknadsförs på förhand utifrån kundernas behov, värderingar och fördjupade kunskap. I nuläget använder omkring 70 procent av varumärkena på Footway plattformens insamlade data för att förbättra sina produkters kvalitet i linje med konsumenternas krav på hållbarhet i alla delar av värdekedjan.

www.footway.se