VR/AR är nästa stora trend inom spel som förväntas skapa stora möjligheter i framtiden. Att skapa spel inom detta segment kräver att man utforskar nya och innovativa sätt att fullt ut ta till sig upplevelsen och fördelarna. Fast Travel Games är en spelstudio som leds av ett stjärnteam av veteraner inom branschen. De fokuserar på att vara en ren VR-studio vilket vi anser är en förutsättning för att få ett försprång i den snabbt föränderliga spelbranschen.

www.fasttravelgames.com