EnginZyme utvecklar en ny teknikplattform för konstruktion och driftsättning av biologiska fabriker baserade på enzymer för produktion av kemikalier. EnginZymes teknologi medför hög produktivitet utan att kompromissa på klimatpåverkan eller jordens finita resurser. Och genom sitt cellfria tillvägagångssätt utmanar EnginZyme dessutom fermenteringsbaserade alternativ till syntetisk biologi och kan därmed erbjuda ökad produktivitet och sänkta kostnader, vilket gör det till en mer ekonomiskt process.

EnginZyme passar väl in i vår hypotes att syntetisk biologi kommer att vara en viktig katalysator för den kommande bioekonomin.