Elypta utvecklar och validerar ett test för njurcellscarcinom, den vanligaste formen av njurcancer.  Denna cancerform saknar för närvarande användbara biomarkörer för diagnostisering och övervakning. För cancerpatienter med solida tumörer är tidiga och exakta cancerdiagnoser oerhört viktiga för att förbättra resultaten av behandlingen. Men de flesta fall av njurcellscarcinom upptäcks av en slump, som en prick på en röntgenbild, när man letar efter någonting annat. I många kliniska sammanhang är den nuvarande standardmetoden, radiologisk avbildning, inte idealisk den kräver att tumören är tillräckligt stor för att synas och dessutom utsätter patienten för strålning. Icke-invasiva, säkra och kostnadseffektiva tester behövs för tidig diagnostisering av cancer och kontinuerlig övervakning av patienterna. Elyptas nya metabolitbaserade teknik har potential att bidra med ett mycket känsligt och kostnadseffektivt verktyg i läkarens verktygslåda.

www.elypta.com