Mobiloperatörer löper stor risk att förlora kunder om användarens upplevelse av sin mobil försämras. Ett verktyg för preskriptiv analys som bygger på maskininlärning hjälper mobiloperatörer att identifiera användarnas frustration över sina mobiler. eBuilders SaaS-lösning ger operatörer insikter som de kan de använda för att behålla sina kunder eller locka nya kunder från konkurrenter. Med kunder som Telia i Sverige och Softbank i Japan kan företaget etablera en ny kategori av lösningar genom ”Device insight”.

www.ebuilder.com