Skyddet av personuppgifter är högprioriterat inom alla företag och organisationer. DP Organizer erbjuder ett flexibelt och användarvänligt SaaS-verktyg för integritetshantering som underlättar kartläggning, visualisering, rapportering och hantering av företagets behandling av personuppgifter. DP Organizers användarvänlighet och tidseffektiva onboarding-process är värdefull för alla företag som vill bli bättre och agera i enlighet med GDPR-regelverket. DP Organizers kundkrets omfattar 20 olika nationaliteter och företaget betraktas som marknadsledande i Norden.

www.dporganizer.com