I det stora skiftet av digital transformation blir konsumenterna allt mer välinformerade och antalet produkter ökar snabbt. Detail Onlines lösningar hjälper varumärken att övervaka och kontrollera produkternas synlighet i återförsäljarnas digitala kanaler så att de snabbt kan identifiera förlorade försäljningschanser och problem med efterlevnad. Lösningen bygger på smart sökteknik och artificiell intelligens och hjälper varumärken att identifiera avvikelser i sin närvaro på internet och agera snabbt och effektivt.

www.detailonline.com