90 procent av all data har skapats de senaste två åren och många företag är beroende av smarta verktyg för att kunna hantera denna data för att fortsätta sin digitala transformation. DbVisualizer är ett universellt databashanteringsverktyg som stödjer anslutning till ett brett spektrum av datakällor via ett standardiserat protokoll. Uppsättningen av verktyg i DbVisualizer är identisk oavsett om det används i Windows, Linux eller macOS, och kombinationen av att vara databasoberoende och kompatibel över plattformar gör att användare endast behöver ett verktyg för att ansluta till, och arbeta med, alla sina datakällor. Företaget har en stark global position med över 20 000 kunder i 129 länder.

www.dbvis.com