Industriell IoT och edge computing spelar en viktig roll i nästa industriella revolution. Dessa tekniker har potential att säkra uppkopplade applikationer, minska latens och behovet av dataöverföring. Crosser har användarvänliga verktyg och applikationer som möjliggör snabb utveckling, implementering och integration inom befintlig infrastruktur och som fungerar som en kompletterande lösning till bland annat AWS och MS Azure. Crosser sänker tröskeln för kunden att ta ett stort steg mot Industri 4.0 genom att förverkliga tillämpningar som övervakning av förhållanden och förutseende underhåll. Därför ser vi dem som en möjliggörare av morgondagens industri.

www.crosser.io