Neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers, är ett växande problem med en allt större andel äldre befolkning. Nya forskningsrön visar att förebyggande åtgärder kan fördröja insjuknandet. Combinostics har utvecklat en ledande teknisk djupinlärningsplattform som tillämpas på MRI för att erbjuda datadrivet beslutsstöd för läkare, radiologer och neurologer. Det hjälper dem med mer effektiv diagnostisering, övervakning och beslutsfattande kring behandlingen. Tekniken bygger på gedigen vetenskap och har, i kombination med en skalbar affärsmodell, potential att bli en global standard för lindring av neurodegenerativa sjukdomar.

www.cneuro.com