IgA-nefropati – Bergers sjukdom – är den vanligaste formen av kronisk inflammatorisk njursjukdom. Trots flera genombrott inom forskningen kring njursjukdomar finns idag inga godkända behandlingar. Calliditas Therapeutics är ett ledande specialiserat läkemedelsföretag inom njursjukdomar vars läkemedel Nefecon befinner sig i det sista skedet av klinisk utveckling. Nefocon är indikerat för patienter med inflammatorisk njursjukdom. Företaget är numera noterat på NASDAQ Stockholm (CALTX).

www.calliditas.se