Bonesupport har utvecklat innovativa biokeramiska bentransplantatsubstitut som behandlar hålrum i benvävnaden. Företagets mest avancerade produkter eluerar även antibiotika för att minska allvarliga risker för infektioner i benvävnaden efter komplicerade operationer. Innovationerna kommersialiseras nu internationellt och företaget bygger snabbt upp sin upp sin försäljningskapacitet och sina intäkter. Samtidigt genomförs omfattande kliniska prövningar som utökar de redan imponerande bevisen på produktens effektivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Bonesupport noterades 2017 på Stockholm Nasdaq, vilket ytterligare breddade ägandet och lade en stabil grund för långsiktig tillväxt.

www.bonesupport.com