BoMills utrustning kan identifiera den interna sammansättningen och strukturen hos enskilda sädeskorn. Den innovativa processen gör det möjligt att sortera stora mängder säd med en hastighet på upp till 24 000 korn per sekund. Kornen kan sorteras enligt proteinhalt eller färg, och mykotoxiner (giftiga svampar) kan avlägsnas. Det effektiviserar kvalitetshanteringen som helhet och det blir mer lönsamt att producera produkter som högklassigt ekologiskt mjöl eller foder av god kvalitet.

www.bomill.com