Marknaden för konst och antikviteter har förändrats drastiskt. Tidigare fokuserade auktionshus och handlare främst på en liten exklusiv grupp säljare och köpare. Idag konkurrerar de i allt högre grad på en mycket större marknad där allt fler köper konst och antikviteter via nätet. Barnebys metasökning hjälper slutanvändarna genom att samla världens alla auktioner och handlare på ett och samma ställe. Företaget har den ledande prisbanken för tidigare priser och ledande värderingstjänster genom det helägda dotterbolaget ”Value-My-Stuff”.  För auktionshus och handlare erbjuder företaget en ”bas” för en auktions- eller handlarplattform genom en SaaS-modell. Barnebys är en viktig katalysator i den pågående omvandlingen av auktionsmarknaden.

www.barnebys.com