Luftburna bakterier utgör ett stort hot för patienter som genomgår operation. Infektioner i operationsområdet medför alltid stor skada och de kan vara dödliga. Dessutom ökar de kostnaderna för vården och det satsas omfattande resurser på att säkerställa en låg nivå av luftburna bakterier i operationssalar där avancerade operationer utförs. Avidicare är en pionjär inom en evidensbaserad inställning till ventilation i operationssalar. Företaget har utvecklat systemet Opragon som säkerställer extremt ren luft i en stor och väldefinierad zon med hjälp av en proprietär teknik för ett temperaturreglerat laminärt luftflöde. Tekniken kommer att användas i stor utsträckning på kirurgiska kliniker över hela världen. Då antibiotikaresistenta bakterier blir ett allt större hot, och en del av verkligheten, är det mycket viktigt att använda effektiva och vetenskapligt bevisade lösningar i operationssalarna.

www.avidicare.se