Cloud computing har inneburit en massiv trend mot centralisering i molnet. Idag skönjs en ny trend där allt fler applikationer behöver köras närmare användarna eller datakällorna, pådriven av bl a krav på minskad latens, att spara bandbredd, av säkerhetsskäl och av regulatoriska skäl.

Avassa erbjuder en Platfom-as-a-Service (PaaS) mjukvara där kunden kan skapa och managera ”privata edge clouds”. Den massivt distribuerade lösningen ger unikt bra autonomi, resilience och dataskydd i kombination med en supersnabb lokal exekvering.

www.avassa.io