Athera forskar inom hjärt- och kärlsjukdomar, den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. För hjärtpatienter kan antiinflammatoriska behandlingar ha positiva effekter och leda till lägre dödlighet. Men många befintliga antiinflammatoriska behandlingar försämrar dessvärre kroppens förmåga att bekämpa infektionssjukdomar. Att balansera de goda och dåliga sidorna av behandlingen är svårt. Genom forskningsarbetet, som inleddes på Karolinska Institutet i Stockholm har man hittat en human monoklonal antikropp, ATH3G10, som binder oxiderade fosfolipider, även kända som fosforyl kolin (PC). Vid kärlsjukdomar exponeras PC i blodkärlen som åderförkalkning. ATH3G10 har potential att bli det första läkemedlet i sin klass för bred användning mot hjärt- och kärlsjukdomar. Atheras ledande program är en klinisk fas 2-prövning bland hjärtinfarktpatienter med hög risk.

www.athera.se