Asgard Therapeutics vill avancera immunterapi för cancer genom att utveckla en paradigmskiftande genterapi – Trojan DC – en teknologi som lämpar sig väl för att vara både en personlig,- och en standardbehandling. Asgard utvecklar världens första immunterapi för cancer baserad på direkt cellomprogrammering, vilket tvingar cancerceller att presentera sina egna antigener för immunsystemet. På så sätt släpps immunsystemet lös mot sig själv. Asgards immunterapikandidat, Trojan DC, befinner sig i ett prekliniskt stadium.

http://asgardthx.com/