Med alltfler affärsapplikationer och en alltmer komplex IT-infrastruktur ökar behovet av övervakning av affärskritiska applikationer betydligt. Apica har en avancerad övervakningsprodukt som kan hantera komplexa IT-miljöer och hjälpa företag att testa, övervaka och förbättra prestandan hos sina molnapplikationer och mobila applikationer. Deras innovativa produkter omfattar interna applikationer, äldre system, webbplatser, mobila enheter, strömning av innehåll, API:er och IoT. De kan integreras sömlöst med alla plattformar, verktyg och tekniker och är till hjälp vid datadrivet beslutsfattande och i skalning av webbplatser och applikationer. Det unika skriptet och förmågan att hantera de komplexa behoven hos mycket stora företag har gjort Apica till förstahandsvalet för övervakning av applikationer för många Fortune 500-varumärken, såsom Metlife och JP Morgan Chase.

www.apicasystem.com