AMRA Medical omvandlar forskning i världsklass till användarvänliga tekniska lösningar för precisionsmedicin inom flera sjukdomsområden med betydande behov som ännu inte uppfyllts. Ledande forskare inom metabola sjukdomar, leversjukdomar och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen har kommit fram till att inflammatoriska processer i kroppens muskler och fett är viktiga faktorer för att bättre kunna diagnostisera, övervaka och behandla olika tillstånd. Samtidigt är läkare hänvisade till oprecisa verktyg (såsom BMI för metabola sjukdomar) eller invasiva åtgärder (såsom biopsi vid leversjukdomar). 

AMRA Medical utvecklar en ny generation av exakta medicinska biomarkörer utifrån sofistikerad AI på röntgenavbildningar av hela kroppen i syfte att främja precisionsmedicin inom flera viktiga kroniska sjukdomsområden. Genom partnerskap med globala leverantörer av röntgenkameror och samarbete med globala biobanker och forskningsinstitutioner tillhandahåller företaget verktyg för effektivare forsknings- och utvecklingsverksamhet inom livsvetenskapen. Nästa steg är att implementera sin molnbaserade teknikplattform och därigenom bidra till att förbättra precisionsmedicinen inom rutinhälsovården.

www.amramedical.com