Menu

Industrifonden i siffror

1900
SEK1mdr
1
SEK1M
1år
1

Vår historia

Den ekonomiska tillväxten mellan 1870 och 1970 gjorde Sverige till det fjärde rikaste landet i världen. Men på 1970-talet började denna ekonomiska tillväxt avta. För att stimulera innovationsbaserad tillväxt inrättade den svenska regeringen ett nytt instrument för att finansiera radikal innovation: den oberoende stiftelsen Industrifonden.

1979 fick Industrifonden en donation på 1,7 miljarder kronor med uppdraget att finansiera morgondagens industrier och med målsättningen att bli en självförsörjande tillväxtmotor. 1996 hade stiftelsen utvecklats till en Venture Capital-investerare med fokus på tidiga bolag. Idag förvaltar Industrifonden tillgångar på över 6 miljarder SEK och har under sina 40 år genomfört mer än 1000 investeringar.

Att vara en oberoende stiftelse har inneburit att Industrifonden har kunnat anpassa sig till förändrade teknologier och olika makroekonomiska förhållanden. Vi har också friheten att investera i radikala – ofta mer riskfyllda – teknologier och uthålligheten att stötta företaget tills det är redo för nästa steg.

Genom att vara självförsörjande spenderar vi ingen tid på kapitalresningsaktiviteter, vilket gör att vi kan ge våra portföljföretag hela vår uppmärksamhet. Våra vinster går också direkt tillbaka till tillväxtmotorn, öronmärkt för nästa generation radikalt innovativa företag.

Arcam, QlikTech, Cellavision och Oatly är bland de transformativa satsningar som vi har stöttat under de senaste 40 åren – vilket gjort att de kunnat omdefiniera industrier och positivt påverkat vårt samhälle.

Vårt manifest

Vi anser att ekonomisk säkerhet och stabilitet är viktiga förutsättningar för ett fritt och tolerant samhälle. Vi tror också att denna stabilitet bäst uppnås genom en mångfacetterad och innovativ industri, en industri som utnyttjar det bästa av dagens vetenskapliga och teknologiska framsteg.

Det är därför vi stödjer Sveriges entreprenörer i deras resa att radikalt omforma dagens industrier och därmed definiera morgondagens industrier. Genom investeringar i kommersialisering av radikal innovation ökar vi mängden och mångfalden av industriell kunskap i vårt samhälle, kunskap som gör att vi kan leda teknoekonomiska paradigmskiften.

Riktningen för vår investeringsverksamhet styrs av vetenskapen – för trots allt är ”dagens vetenskap morgondagens teknik”. Vi gör utbildade och erfarna utvärderingar – förlitar oss på våra yrkesinvesterares expertis inom life science, högteknologi och affärsmodellsbaserad innovation – och investerar i företag som använder banbrytande teknologier och innovativa affärsmodeller för att svara på sociala och kommersiella utmaningar.

Vårt uppdrag är därför att stödja utvecklingen av Sveriges industriella och samhälleliga styrkor genom att stödja nya företag när de förbättrar och kommersialiserar vetenskaplig och teknisk forskning. Detta är kärnan i Industrifondens verksamhet och uppdrag: att se till att Sverige spelar till sina ekonomiska styrkor, vilket ökar samhällets ekonomiska säkerhet och därmed gör det till en smartare och lyckligare plats.

Rapporter och bolagsstyrning

Läs vår årsredovisning för att lära dig mer om stiftelsens ekonomi, styrning och hållbarhetsarbete.
Årsredovisning utdrag 2021/2022 (PDF)

Ta del av vårt White Paper för att få en överblick över vår investeringsstrategi.
Towards a better, smarter society – An overview of Industrifonden’s investment approach (PDF)

Genom att fortsätta på sajten accepterar du våra vilkor om kakor. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close