Menu

Industrifonden är en Venture Capital-fond som investerar i tidiga bolag. Vi är baserade i Sverige men har en räckvidd över hela Norden. Vi letar efter genombrott som skapar morgondagens industrier. Våra kompetensområden är life science, högteknologi och innovativa affärsmodeller.

Vårt manifest

Vi stödjer Sveriges utveckling mot nya teknoekonomiska paradigm genom investeringar i kommersialisering av radikal innovation. Att skapa företag ur banbrytande innovationer kräver investerare med en djup förståelse för nya teknologier och en aptit för risk.

Läs mer