Menu

Open Application

Vi har i dagsläget inga lediga tjänster, men vi öppnar upp möjligheten för att lära känna dem som vill tillföra till vårt investeringsteam.

Om Industrifonden

Industrifonden är en svensk Venture Capital-investerare med bas i Stockholm, med ca 50 företag i vår portfölj. Under mer än fyra decennier har fonden investerat i nystartade nordiska bolag som bygger på ny teknologi, ny vetenskap och innovativa affärsmodeller. Våra investeringsområden omfattar allt från Life Science (healthtech, biotech, diagnostik), Deep Tech (generell ny teknologi som t ex materialvetenskap, datavetenskap eller syntetisk biologi) till Transformative Tech (systemförändrande innovationer som t ex tillämpning av AI för hållbara energi- eller transportsystem).

Genom att investera och vara aktiva ägare bidrar vi till att ny forskning och banbrytande idéer förverkligas. På så sätt utvecklar vi Sveriges konkurrenskraft och förutsättningarna för ett hållbart välfärdssamhälle. Industrifonden är en oberoende stiftelse och vi investerar från vår egen balansräkning. Det ger oss en unik ställning och gör det möjligt för oss att vara långsiktiga.

Rollen som investeringsansvarig

I rollen som investeringsansvarig ansvarar man för att med ett drivet sinne för affärer, initiera, genomföra och utveckla investeringar i syfte att, inom Industrifondens uppdrag att göra Sverige smartare, konkurrenskraftigare och mer hållbart. Detta innebär att:

  • Skapa ett eget nätverk inom akademi och industri – dels för att följa vilken forskning som håller på att bli industriellt relevant, dels för att generera ett attraktivt inflöde av investeringsmöjligheter.
  • Utvärdera nya investeringsmöjligheter, träffa ägare och entreprenörer, medverka på relevanta konferenser och nätverksträffar.
  • Genomföra detaljerad analys potentiella investeringar ur ett industriell och affärsmässigt perspektiv.
  • Att under den tid Industrifonden är ägare i bolaget, driva portföljbolagets verksamhetsutveckling och som styrelseledamot delta i portföljbolagets styrelse- och strategiarbete.
  • Tillsammans med portföljbolagens andra ägare aktivt utvärdera, planera och genomföra avyttringar av bolagen.
  • Bidra till Industrifondens fortsatta utveckling och strategiska inriktning utifrån sin roll som del av investeringsteamet.

Vilka jobbar som investeringsansvariga hos oss?

Vi som arbetar som investeringsansvariga på Industrifonden har ett mycket stort intresse för vad som händer inom forskningen, hur ny vetenskap kommer till kommersiell och samhällelig nytta samt har en vilja att skapa och utveckla företag. Vi är nyfikna, prestigelösa, och bygger starka nätverk av expertis inom industri och akademi. I jobbet som investeringsansvarig är det också viktigt att vi alla är lagspelare, då en av våra främsta framgångsfaktorer är samarbete och att vi delar med oss av vår kunskap.

Erfarenhet och kvalifikationer

  • Bred vetenskaplig kompetens, gärna doktorsexamen inom t ex Life Science-området, alternativt akademisk examen, exempelvis Civilingenjör eller Civilekonom
  • Gedigen och bred erfarenhet från industrin, tidigare haft en senior chefsroll alternativt ha arbetat i liknade roll som investeringsansvarig (t ex inom investmentbolag)
  • Erfarenhet av entreprenörsbolag och/eller tillväxtbolag
  • Flytande i svenska och engelska språket

Välkommen med din intresseanmälan till jobs@industrifonden.com! Då vi inte aktivt letar efter att rekrytera till investeringsteamet så kan det dröja med återkoppling.

By continuing on the site you accept our terms and conditions for cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close